Stadslandbouw Dordrecht

Wat is stadslandbouw?

Stadslandbouw kan worden gedefinieerd als de productie van voedsel binnen de stad of langs de randen van de stad. Kenmerkend is dat het gebruik maakt van producten en diensten uit de stad en vervolgens producten en diensten teruglevert aan de stad. Van de stad, voor de stad, dus.

Groenten, fruit en kruiden dichter bij huis laten groeien, biedt de stadsbewoners de kans voedselproductie te zien en te ervaren. Ook ontstaat meer bewustwording over vers en gezond voedsel. Dat is een positief onderdeel van stadslandbouw.

De gemeente Dordrecht onderscheidt globaal twee vormen van stadslandbouw op het Eiland van Dordrecht:

Collectieve moestuinen
Een gemeenschappelijke moestuin met een brede maatschappelijke en sociale functie. Telen van groenten en kruiden gebeurt door en is bedoeld voor mensen uit de buurt of wijk.

Stadsboerderijen
Stadsboerderijen hebben een landbouwkundige functie. Daarnaast vervult de stadsboerderij (maatschappelijke) nevenfuncties. Bijvoorbeeld met de verkoop van streekproducten, zorglandbouw, kinderopvang, recreatie, natuureducatie en natuur- en landschapsbeheer.

                                                      
Leerpark, Klimhal - inzaaien bruine bonen (voorjaar 2013)        Duurzaamheidscentrum Weizigt (moestuin)