Stadslandbouw Dordrecht

Contact    

Netwerk Stadslandbouw Dordrecht  - 'Samen werken aan stadslandbouw in Dordrecht'

'Zorg voor de aarde ' -  duurzaam telen van gewassen en maken van produkten

'Zorg voor de mens ' -  mensen staan centraal
'Deel de oogst ' -  lokale produktie voor dordtse huishoudens, ondernemers en maatschappelijke organisaties
'local 4 local ' -  door en voor de stad
 

Steeds meer mensen verbouwen hun eigen voedsel in de stad(srand). Vaak gebeurt dat in de volle grond, maar ook in bakken, op daken en in kassen telen inwoners groenten, fruit en kruiden. De trend is om (vers en duurzaam geteeld) voedsel dichter bij huis te zoeken. Ook op het Eiland van Dordrecht - in de stad en in de buitenrand - zijn al veel initiatieven op het gebied van groente- & fruitteelt, honing- en melkproduktie. We spreken dan van ‘stadslandbouw’.

Het Platform Duurzaam Dordrecht wil bestaande en nieuwe initiatieven (klein- en grootschalig) bundelen en het netwerk voor stadslandbouw in Dordrecht verder ontwikkelen. Vanuit dit netwerk kan dan samenwerking, verbinding en versterking gezocht worden. Denk aan de uitwisseling van kennis, zaden en jonge plantjes, samenwerking met imkers, de organisatie van een oogstfeest, streekmarkt of stadslandbouwdag, bevordering van biodiversiteit. 
Mail naar Platform Duurzaam Dordrecht

 Contactformulier