Stadslandbouw Dordrecht

Over ons

Hoe het begon...

De werkgroep Natuur, Voeding en Gezondheid (NVG), één van de vier werkgroepen van stichting Platform Duurzaam Dordrecht, is december 2010 van start gegaan en zet zich onder meer in voor stadslandbouw en tijdelijke natuur, in de vorm van bloemenvelden, in Dordrecht. Zo organiseert de werkgroep jaarlijks Zaai In Acties op Dordtse braakliggende terreinen (leegstaande gronden), met medewerking van de gemeente. Ook is de werkgroep NVG de trekker van het Netwerk Stadslandbouw Dordrecht.    

                                                                                                                                                     Zonder Natuur geen Voeding ... Zonder Voeding geen Gezondheid … 


Inspiratie
Even terug naar augustus 2011 in Duurzaamheidscentrum Weizigt. Daar werd een druk bezochte avond over stadslandbouw gehouden met de inspirerende film 'Grown in Detroit (USA), een toelichting van de makers en discussie over de mogelijkheden in Dordrecht.

Aangestoken door het enthousiasme heeft de werkgroep NVG in oktober 2011 opnieuw een avond georganiseerd om door te praten over de mogelijkheden. Ook werd in december 2011 de wethouder duurzaamheid verzocht mee te denken en helpen met de ontwikkeling van stadslandbouw in Dordrecht. Door B&W Dordrecht werd op 18 december 2012 besloten tot het opstellen van een Raadsinformatiebrief over lokale stadslandbouw. Sindsdien is er veel gebeurd.

Netwerk
Ruim 80 mensen bezochten op 30 oktober 2013 het minisymposium 'Samen werken aan stadslandbouw in Dordrecht' in de Duurzaamheidsfabriek. Op die avond is het Netwerk Stadslandbouw Dordrecht opgericht. Vanuit dit netwerk wordt samenwerking, verbinding en versterking gezocht op het Eiland van Dordrecht. Ook werd in dezelfde maand de Facebook-pagina 'Stadslandbouw Dordrecht' gestart (met inmiddels ruim 250 'Likes'). Deze bijeenkomst werd door de gemeente Dordrecht, sector Stadsontwikkeling en Communicatie, gefaciliteerd en organisatorisch ondersteund.

 

 

Dordtse klei
Volgens wethouder Piet Sleeking, die de avond opende, past stadslandbouw goed bij de identiteit van Dordrecht, als stad op een eiland met het agrarisch gebied als achterland. De verbinding tussen stad en landbouw bestaat volgens hem voor velen al lang. Hij noemde het van belang om juist ook de jeugd te interesseren voor de oorsprong van ons voedsel. ‘Stadslandbouw gaat om verbinding met de Dordtse klei en het gaat om onze planeet. Waarom zou je groenten laten invliegen als je van het eiland groenten kunt eten? Ik heb een visioen waarin Dordrecht zich kan profileren als biologische stad. Het zou fantastisch zijn als er over een jaar een stadslandbouwnetwerk bestaat met een zaai- en oogstmarkt, een festival, Dordtse polderdagen, enzovoort.' Hij daagde de aanwezigen uit om met een gezamenlijke agenda te komen.

Zo'n 35 locaties
Naast bestaande wijkmoestuinen, volkstuinverenigingen en particuliere bedrijven zijn tal van nieuwe initiatieven ontstaan, zoals Kebun Sayur in de Indische Buurt, De Rijke Sterrentuin in Sterrenburg, Groeituinen Dordrecht in Oud-Krispijn, Stadslandbouwkas Oude Beer, RijksstraatTuin aan de Rijksstraatweg en Crabbehoeve in de wijk Crabbehof. In totaal gaat het om ruim 35 Dordtse stadslandbouwlocaties, van klein tot groot.

Gemeente werkt mee
De gemeente Dordrecht ondersteunt diverse initiatieven voor stadslandbouw en zogenaamde tijdelijke natuur. Op leegstaande gronden kunnen bijvoorbeeld zaai-in-acties voor wilde bloemenvelden gehouden worden, maar ook sport- en speelaktiviteiten gecreëerd worden. Niet alleen vanuit het oogpunt van duurzaamheid en biodiversiteit, ook omdat het een positief effect heeft op de buurt en betrokkenheid van omwonenden. Meer informatie via www.dordtseruimte.nl

St. Platform Duurzaam Dordrecht is de gemeente bijzonder erkentelijk voor het faciliteren van de website stadslandbouwdordrecht.nl. Deze website ondersteunt de eerder genoemde doelen samenwerking, verbinding en versterking om zo een dynamisch stadslandbouwnetwerk in Dordrecht verder te kunnen ontwikkelen.

Stadslandbouw en insectenlokkende bloemenrand op het Leerpark, Maria Montessorilaan - zomer 2013