Stadslandbouw Dordrecht

Waar is stadslandbouw mogelijk?

Stadslandbouw is in principe mogelijk in de openbare ruimte, op leegstaande gronden (braakliggende terreinen), op en in gebouwen in Dordrecht. Ook kan contact worden opgenomen met de gemeente Dordrecht via www.dordtseruimte.nl.

Dordtse Ruimte staat voor kleinschalige ontwikkeling - nieuwe bestemmingen voor ongebruikte grond en gebouwen - van de stad met veel ruimte voor initiatief van bewoners en ondernemers.  

De openbare ruimte en leegstaande gronden worden als meest kansrijk gezien. Kenmerkend is dat deze vorm van landbouw gebruik maakt van producten en diensten uit de stad en vervolgens weer producten en diensten teruglevert aan de stad. De vraag vanuit de stad staat centraal.

               
Leerpark, Klimhal - bloemenrand met phacelia's en bruine bonenteelt (zomer 2013)

Een initiatief indienen?
De gemeente Dordrecht roept inwoners en/of organisaties op om met initiatieven op het gebied van stadslandbouw te komen. Dat kan onder meer door een wijkwens in te dienen.