Stadslandbouw Dordrecht

Bloemrijke akkerranden in de Dordtse polders

Dordtse akkerbouwers die verenigd zijn in de Agrarische Natuur Vereniging BoerEnGroen op het Eiland van Dordrecht zaaiden afgelopen lente een grote verscheidenheid aan insectenlokkende bloemen in een aantal polders op het Eiland van Dordrecht. De bloeiende akkerranden zijn langs wegen en fietspaden aangelegd om zoveel mogelijk voorbijgangers er van te kunnen laten genieten.

Het doel van de vereniging is de biodiversiteit (flora en fauna), leefbaarheid en beleving in de Dordtse polders te versterken en hierdoor boeren en burgers dichter bij elkaar te brengen.

Bekijk het korte videofilmpje mét verslag van de bloeiende akkerrand aan de Wieldrechtse Zeedijk, hoek Dordrechtseweg op 30 augustus 2016 (door Peter Koster van AD Drechtsteden)..

Eén van de bloeiende akkerranden is in de lente van 2016 ingezaaid aan de Rijksstraatweg, hoek Wieldrechtse Zeedijk. Via de plattegrond van het Eiland van Dordrecht kunnen nog meer akkerranden (rode ballonnetjes) gevonden worden.

Alle bloeiende akkerranden die in de lente van 2016 door Dordtse agrariërs zijn ingezaaid in het buitengebied van Dordrecht:

Jan Willemsens, voorzitter Agrarische Natuur Vereniging BoerEnGroenNaar het overzicht