Stadslandbouw Dordrecht

Leerlab gemeenten en stadslandbouw 2015 van Stedennetwerk Stadslandbouw in Dordrecht

Op 24 maart 2015 vond de eerste van 5 bijeenkomsten van het Leerlab Gemeenten & Stadslandbouw 2015 van het Stedennetwerk Stadslandbouw plaats in Dordrecht.  Ambtenaren van 16 deelnemende gemeenten en de provincie Gelderland onderzochten met elkaar hoe een bepaald aspect van stadslandbouw (beter) kon worden ontwikkeld in de gastgemeente Dordrecht.

Praktijklab Stadslandbouw Dordrecht: verbinden van stad en ommeland
Het thema van deze dag was ‘de verbinding tussen stad en ommeland’. Om een brede kijk en discussie te krijgen op de Dordtse (stads-)landbouw waren ook een aantal gasten van buiten de gemeentelijke organisatie uitgenodigd: een landbouwer, een zorgboer, enkele initiatiefnemers van Dordtse stadslandbouwprojecten en een vertegenwoordiger van het Platform Duurzaamheid Dordrecht.

Gasten
De gastsprekers gaven inzicht in hun activiteiten en hun kijk op de relatie stad en ommeland vanuit voedsel,  bewonersparticipatie en recreatie. Ook gaven zij aan wat zij zien dat er voor hun project en voor de stad nodig is om de relatie met het ommeland te verbeteren. Vanuit de gemeente schetste Irma Zanders hoe Dordrecht in de omgeving ligt. Zij gaf als voorzet dat de relatie stad en ommeland nog niet erg sterk is. 

Discussie en kennismaken met elkaar
Met deze voorzetten gingen de deelnemers - in kleine groepen en roulerend - met elkaar in discussie. Zo kon iedereen een aantal voor haar relevante vragen verder onderzoeken, initiatiefnemers bevragen en van tips voorzien. Omdat alle vragen eigenlijk wel in elke gemeente spelen, leerde iedereen van elkaar. Ook werden er de nodige nieuwe contacten gelegd.

Tien tips voor de gemeente Dordrecht
Al met al een geslaagde dag die met Tien Tips aan wethouder van duurzaamheid Rik van der Linden werd afgesloten. 

Meer informatie over het Stedennetwerk Stadslandbouw via de website www.stedennetwerkstadslandbouw.nl.

              

 

 

 

 

 

 

 

 Naar het overzicht